Crkva Svete Trojice u Žagubici

Crkva Svete Trojice u Žagubici

Detalji

Crkva Svete Trojice u Žagubici

 
Crkva Svete Trojice u Žagubici
Crkva svete Trojice, Žagubica 03.JPG
Crkva Svete Trojice u Žagubici
Opšte informacije
Mesto Žagubica
Opština Žagubica
Država  Srbija
Vreme nastanka 1873-1875.
Tip kulturnog dobra Spomenik kulture
Nadležna institucija
Nadležna ustanova za zaštitu Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Crkva Svete Trojice u Žagubici je podignuta u periodu od 1873. do 1875. godine, kao nepokretno kulturno dobro ima status spomenika kulture.[1]

Izgled

Crkva u Žagubici posvećena Svetoj Trojici, sagrađena je u duhu romantičarskog istoricizma, kao jednobrodna građevina sa oltarskom i bočnim apsidama i zvonikom. Prostorno je podeljena na oltar, naos i pripratu sa galerijom, nad kojom je izveden zvonik. Na fasadama su u obradi naglašeni portali, kao i prozorski otvori u vidu monofora i okulusa koji su oivičeni pravilno poređanim komadima crvene opeke. Posebna pažnja posvećena je obradi zapadne fasade.

Visoka oltarska pregrada izvedena je u klasicističkom duhu uz primenu barokno-rokajne pozlaćene dekoracije. Devetnaest ikona, rad slikara Nikole Markovića iz 1874. godine, raspoređeno je u tri zone. U unutrašnjosti, na severnom i južnom zidu, kao i u pevnicama bile su naslikane dvadeset i tri figure svetitelja, koje su krajem 20. veka prekrečene.

Crkva poseduje i vredne primere pokretnih ikona, bogoslužbenih knjiga i predmeta primenjene umetnosti, kao i komada crkvenog mobilijara. U porti se istočno od oltarske apside nalazi veliki nadgrobni spomenik u vidu krajputaša iz 1826. godine.

   
   

GTranslate  

   

Stream Statistika  

   

Kursna Lista  

   
   
   
   

Vreme Beograd  

   

Vreme Beč  

   
© PINKPLUSRADIO.BIZ